Българска Асоциация Биопродукти

Българска асоциация Биопродукти /БАБ/ е браншова организация, обединяваща земеделски производители, които отглеждат земеделска продукция по биологичен начин.

Асоциацията е създадена в края на 2009г. и до момента в нея членуват над 80 биологично сертифицирани фермери, институти и фирми.

Целите на БАБ са:

Да подпомага развитието на биоземеделието в България
Да консултира земеделските производители за законодателната рамка в сектора
Да създава връзки между отделните фермери и техните чуждестранни колеги и организации /IFOAM/
Да съдейства за намирането на пазари за биологичните продукти
Да съблюдава и защитава интересите на биопроизводителите по отношение подпомагането им по Програмата за развитие на селските райони
Вход

Моля въведете вашите потребителско име и парола.

Пощенски списък